Judy Steiner-Williams

دانلود آموزش مبانی گرامر | Grammar Foundations

دانلود آموزش مبانی گرامر | Grammar Foundations

چرا گرامر مهم است؟  مقالات با گرامر مناسب باعث ایجاد شفافیت در انتقال مطالب شما می شود و ایده های شما را بهتر نمایش می دهد. اما اینکه هر قانون گرامر را بخواهید به خاطر بسپارید هدف این دوره [...]

دانلود آموزش مبانی نوشتن در تجارت - Business Writing Principles

دانلود آموزش مبانی نوشتن در تجارت – Business Writing Principles

در این دوره آموزشی شما یاد خواهید گرفت که چگونه تاثیر متن نوشتاری در ارسال پیام به خواننده مورد نظر خود را افزایش دهید  Judy Steiner-Williams مدرس سناریو در مدرسه تجاری Kelley  همراه شماست تا 10 متن تجاری و [...]