Joshua Kinney

دانلود آموزش معرفی یونیتی 5 - Introduction to Unity 5

دانلود آموزش معرفی یونیتی ۵ – Introduction to Unity 5

در این دوره آموزشی یونیتی ما چگونگی استفاده از ویژگی های اصلی این برنامه به همراه ساخت اولین بازی شما را آموزش می دهیم. در این دوره شما چگونگی ساخت پروژه های جدید و مدیریت منابع بازی را یاد [...]