Jose Portilla

دانلود آموزش پیتون برای علوم داده و آموزش ماشین بوتکمپ | Python for Data Science and Machine Learning Bootcamp

دانلود آموزش پیتون برای علوم داده و آموزش ماشین بوتکمپ | Python for Data Science and Machine Learning Bootcamp

این یک دوره جامع در مورد راهنمایی و آموزشی چگونگی استفاده از پیتون برای آنالیز داده ، ساخت ویژوالیزیشن زیبا، و استفاده از  الگوریت آموزشی ماشین  می باشد. علوم داده دارای رنک درآمدی میانگین حدود 120 هزار دلار در [...]