Join Bill

دانلود آموزش اچ تی ام ال 5 : کشیدن و رها کردن - HTML5: Drag and Drop in Depth

دانلود آموزش اچ تی ام ال ۵ : کشیدن و رها کردن – HTML5: Drag and Drop in Depth

Bill Weinman به شما روش ساخت عناصر یک صفحه وب سایت با حالت کشیدن و رها کردن از ترکیب html5 و JavaScript است که در آن از کتابخانه jQuery  استفاده شده است. این دوره آموزشی روش های شناسی قابلیت [...]