Jesse Freeman

دانلود آموزش یونیتی 5 : دو بعدی | Unity 5: 2D Essential Training

دانلود آموزش یونیتی ۵ : دو بعدی | Unity 5: 2D Essential Training

این دوره آموزشی مخصوص کسانی است که به صورت تازه با بازی سازی یونیتی دوبعدی کار می کنند. Jesse Freeman  متخصص یونیتی یک بازی دو بعدی را به صورت کامل طراحی می کند که نتنها مناسب برای بازی و [...]