Jenny Amaya

دانلود آموزش سیبلیوس 6 - Sibelius 6 Essential Training

دانلود آموزش سیبلیوس ۶ – Sibelius 6 Essential Training

در این دوره آموزشی مدرس Jenny Amaya داخل و خارخ ساخت، تنظیم و انتشار scores حرفه ی را به وسیله برنامه محبوب و جهانی سیبلیوس را به شما آموزش می دهد. شما ر ابتدا با پایه ساخت score و [...]