Jason VanHorn

دانلود آموزش جی ای اس در دنیای واقعی -Real-World GIS

آموزش جی ای اس (geographical information systems) نیازمند آموزش در زمینه کارتوگرافی، مدیریت دیتابیس، و spatial analysis می باشد. اما اگر آموزش خوبی از پایه و اساس این برنامه داشته باشید می توانید  با چالش های GIS در دنیای [...]