Ioana Sopov

دانلود آموزش جوهر دیجیتال در ایلستریتور | Digital Inking in Adobe Illustrator

دانلود آموزش جوهر دیجیتال در ایلستریتور | Digital Inking in Adobe Illustrator

آیا تاکنون فکر کرده اید چگونه می توان هنر زیبای کار با خط در ایلستریتور را یاد بگیرید؟ و چگونه و به راحتی و موثر رنگ را به اثر هنری خود وارد کنید؟ این دوره آموزشی به شما داخل [...]