Ina Saltz

دانلود آموزش تایپوگرافی : کار با گریدها | Typography: Working with Grids

دانلود آموزش تایپوگرافی : کار با گریدها | Typography: Working with Grids

گرید یک ابزار ساده و مهم  برای قرار دادن و سازماندهی تایپ (تایپوگرافی) و تصاویر است. اما با آن کارهای بیشتری می توان انجام داد. گرید به شما قدرت و ساختار ترکیبات را می دهد. به شما کمک می [...]

دانلود آموزش تایپوگرافی : سلسله مراتب و ناوبری| Typography: Hierarchy and Navigation

دانلود آموزش تایپوگرافی : سلسله مراتب و ناوبری| Typography: Hierarchy and Navigation

اگر شما دوره های آموزشی مبانی تایپوگرافی را دیده اید و یا طراحی با سابقه در زمینه تایپوگرافی هستید. این دوره آموزشی مرحله بعدی است. تایپوگرافیست حرفه ی Ina Saltz شما را به دو عنوان مهم در تایپوگرافی، سلسله [...]

دانلود آموزش تایپوگرافی : کنتراست رنگ و مقیاس| Typography: Color Contrast and Scale

دانلود آموزش تایپوگرافی : کنتراست رنگ و مقیاس| Typography: Color Contrast and Scale

افزایش شفافیت و تاثیر گذاری تایپ (یا پیام شما) با استفاده موثر از رنگ، کنتراست و مقایس در ارتباط است. طراح Ina Saltz چگونگی استفاده از این سه المان برای ایجاد تغییر و تاثیر گذاری در طراحی به شما [...]

دانلود آموزش تایپوگرافی : انتخاب و ترکیب تایپفیس ها| Typography: Choosing and Combining Typefaces

دانلود آموزش تایپوگرافی : انتخاب و ترکیب تایپفیس ها| Typography: Choosing and Combining Typefaces

با توجه به وجود هزاران تایپفیس در دسترس، درک چگونگی انتخاب و ترکیب آن های بسیار پیچیده و سخت می باشد. تایپوگرافیست حرفه ی Ina Saltz  این فرایند را در این دوره آموزشی به شما آموزش می دهد. او [...]

دانلود آموزش مبانی طراحی گرافیکی : تایپوگرافی| Graphic Design Foundations: Typography

دانلود آموزش مبانی طراحی گرافیکی : تایپوگرافی| Graphic Design Foundations: Typography

تایپوگرافی مناسب به طراحی و پیام شما قدرت زیادی می دهد که می تواند در طراحی های پرینتی ، موشن گرافیک و طراحی های دو بعدی و سه بعدی مورد استفاده قرار گیرد. این دوره آموزش تایپوگرافی تمرینی خوب [...]