Eric Wing

دانلود آموزش ناویس ورک - Navisworks Essential Training

دانلود آموزش ناویس ورک – Navisworks Essential Training

ناویس ورک مرحله ی برای طراحی دنیای ساخت و ساز است. این دوره آموزشی مخصوص اشخاص آرشیتکت ، مهندیسن عمرا و اشخاصی که ساخت و ساز دارن می باشد. در این دوره یاد خواهید گرفت که چگونه از ناویس [...]