Cris Ippolite

دانلود آموزش فایل میکر پرو 12 - FileMaker Pro 12 Essential Training

دانلود آموزش فایل میکر پرو ۱۲ – FileMaker Pro 12 Essential Training

در این دوره آموزش فایل میکر پرو  12  Cris Ippolite وارد برنامه ی فایل میکر پرو شده و شما را با ویژگی ها این برنامه از ساخت جداول تا مدیریت فایل ها و ضبظ و کار با طرح بندی [...]