Bob McGannon

دانلود آموزش مدیریت پروژه - Agile Project Management

دانلود آموزش مدیریت پروژه – Agile Project Management

مدیریت پروژه به شما این اجازه را می دهد که محصولات کوچک را به صورت بیشتر و موثر تری را تولید کنید. انتخاب بهترین تصمیم برای تیمی که برای گسترش یک محصول کار می کنند. در این دوره آموزشی [...]